OBSAH

Provozovatel si vyhrazuje právo, kdykoliv i bez předchozího oznámení měnit obsah webových stránek. Obsah těchto stránek byl sestaven s největší pečlivostí. Provozovatel nemůže přesto převzít ručení za bezchybnost a přesnost poskytnutých informací. Provozovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním těchto webových stránek, pokud se ze strany provozovatele nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo prokazatelnou hrubou nedbalost.

ODKAZY

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jejichž obsah provozovatel neautorizuje ani nekontroluje. Provozovatel neručí za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvlášť ne za škody, které by mohly vzniknout z užití či z neužití informací uvedených na odkazovaných stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za údaje obsažené na jiných webových stránkách, jakož i za ochranu osobních údajů a obsah jiných webových stránek.

OCHRANA DAT

Podrobné informace o ochraně dat naleznete zde.

AUTORSKÉ PRÁVO

Všechny texty, obrázky, grafiky, jejich uspořádání a jiné na této webové stránce obsažené soubory podléhají autorskému právu a jiným zákonům k ochraně duševního vlastnictví. Pro veškeré užití obsahu zveřejněného na těchto webových stránkách, při němž je překročen povolený rámec užití vymezený autorským zákonem, je třeba si vyžádat výslovný písemný souhlas provozovatele.

Provozovatel webu: BePure s.r.o.
Sídlo: Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ: 07830033, DIČ: CZ07830033
Spisová značka: C 77390 vedená u Krajského soudu v Ostravě